Inom utvecklingsprogrammet Vässa skolan får elever på Östra skolan testa ståbord i klassrummet. På många arbetsplatser finns skrivbord med funktionen att kunna höjas och sänkas, men i skolan saknas ofta möjligheten för elever att stå upp och jobba i klassrummet. Detta är en av alla satsningar i projektet Vässa skolan som testas just nu.  

Årskurs 8C på Östra skolan är positiva till att testa ståborden som finns längst bak i klassrummet. Inför varje lektion får de som vill testa borden göra det och känna på skillnaden mot att sitta ner och lärarna på Östra skolan ser positivt på satsningen.

– Det är bra att stå upp med jämna mellanrum. Vi tror det kan påverka elevernas hälsa och koncentration och att eleverna orkar mer, säger Erik Linderoth, lärare på Östra skolan.

Vässa skolan

Projektet Vässa skolan, som delfinansieras av statens innovationsmyndighet Vinnova, pågår under 2018 och 2019 på tre utvalda skolor i Hudiksvall; Iggesunds skola, Östra skolan och Bromangymnasiet. Tillsammans med Högskolan i Gävle kommer resultatet kvalitet- och kvantitet mätas. På de tre skolorna kommer projektet baseras på verklighetslabb och skapande av aktivitetsbaserade lärmiljöer. Allt för att se hur det påverkar kunskapsresultaten, skolan som arbetsplats och lärmiljön i stort.

Kategorier: Vässa skolan

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *