På Östra skolan så testas skrivbordscyklar i klassrummen där det finns en högre cykel och två lägre cyklar i tre klassrum. Cyklarna är ett träningsverktyg som gör att eleverna är aktiva och får en ökad koncentration i samband med undervisningen.

Ensidigt arbete kan belasta kroppen och med skrivbordscykeln kan man motverka detta. Även koncentrationen har förbättrats och en elev som använt den låga cykeln säger såhär:

  • ”När jag cyklar på den kan jag koncentrera mig bättre. Jag stör inte de andra eleverna lika mycket och skolarbetet går lite bättre”

Med denna satsning vill Vässa Skolan uppmuntra eleverna till rörelse under inlärning och på så sätt utveckla skolmiljön. Läraren Jens Öberg på Östra skolan ser positivt på användningen i klassrummet.

  • ”Skrivbordscyklarna passar inte alla men det är ett jättebra verktyg för flera elever under lektionerna. Jag upplever att cyklarna är uppskattade både hos såväl eleverna som hos oss lärare och tillför till en mer utvecklande skolmiljö”, säger Jens Öberg

Enligt forskning så är hjärnan mer aktiv under fysiskt arbete och inlärningen fungerar bättre när kroppen är i rörelse. Företaget SportOffice har låtit Östra Skolan testa dessa cyklar under en period och det har redan varit ett sånt framgångsrecept att skolan kommer köpa in cyklarna till skolan.

Vässa skolan

Projektet Vässa skolan, som delfinansieras av statens innovationsmyndighet Vinnova, pågår under 2018 och 2019 på tre utvalda skolor i Hudiksvall; Iggesunds skola, Östra skolan och Bromangymnasiet. Tillsammans med Högskolan i Gävle kommer resultatet kvalitet- och kvantitet mätas. På de tre skolorna kommer projektet baseras på verklighetslabb och skapande av aktivitetsbaserade lärmiljöer. Allt för att se hur det påverkar kunskapsresultaten, skolan som arbetsplats och lärmiljön i stort.

Kategorier: Vässa skolan

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *