Vässa skolan - ett utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojektet Vässa skolan utforskar, utvecklar och utmanar framtidens skolmiljö. Projektet tar sig an utmaningarna inom skolan så som exempelvis lärarbrist, krav på digitalisering, individuella elevbehov och resursutnyttjande. Visionen är att skapa en skola i världsklass där den fysiska, sociala och pedagogiska miljön ger de bästa förutsättningarna för ett kreativt lärande.

Projektet är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, RISE Acreo, Fiber Optic Valley och Högskolan i Gävle samt företag inom olika branscher. Projektet pågår mellan 2017 – 2019 och finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova.

Vad görs i projektet?

Vässa skolan etablerar laborativa testbäddar på tre befintliga skolor i Hudiksvalls kommun; Östra Skolan, Iggesunds skolan och Bromangymnasiet. På skolorna genomförs analyser, tester och verifiering av olika tekniker och lärmiljöer. Resultatet valideras och ska ge vidare kunskaper om hur man på bästa sätt skapar en god skolmiljö där alls behov tillgodoses.

Öka kunskaperna om en aktivitetsanpassad skolmiljö

Gör skolan till en attraktiv arbetsplats

Påskynda skolans digitalisering

Förbättra skolresultaten

Bromangymnasiet

Östra skolan

Iggesunds skolan

Gymnasiet är ett av landets största gymnasier som erbjuder 14 nationella gymnasieprogram och har cirka 1350 elever samt är en arbetsplats för mer än 200 personer. Vässa Skolan kommer hos gymnasiet att visa en högre resurseffektivitet och skapa läranderum utanför klassrummets fyra väggar.

Östra skolan är belägen i Hudiksvalls östra stadsdel och är en grund- och grundsärskola där cirka 325 elever går, från årskurs 7 till 9. På skolan arbetar cirka 40 välutbildade pedagoger och centralt i skolan finns det en aula som inom projektet används till tester på hur lokalen kan användas flexibelt i olika studiesituationer.  

Skolan är belägen i centrala Iggesund med cirka 460 elever och 60 välutbildade pedagoger. Iggesunds skola är en F-9 skola som står inför en nybyggnation och testresultat kommer att ge guidning i hur framtidens skola ska byggas för bästa pedagogiska lärmiljö.

Nyheter

Vässa skolan i media

Under projektets gång har projektet Vässa skolan nämnts i olika medier, publikationer och andra sammanhang. Samhälle 2.0 Högskolan i Gävle Annons Presentation