Nu drar vi igång utvecklingsprojektet Vässa skolan i samverkan med projektägaren Hudiksvalls kommun samt Högskolan i Gävle och företag inom olika branscher. Utmaningarna inom skolan är stora. Lärarbrist, krav på digitalisering, individuella elevbehov, och resursutnyttjande för att nämna några. Visionen är en laborativ skolmiljö i världsklass, där alla kan vill och vågar. Projektet pågår mellan 2017 – 2019.

– Med hjälp av en laborativ skolmiljö vill vi skapa en skola i världsklass, där den fysiska-, sociala och pedagogiska lärmiljön ger förutsättningar för de önskade målen. Vi ser en enorm potential i den här satsningen som finansieras av innovationsmyndigheten VINNOVA och därmed ger oss muskler att göra något riktigt bra, säger Anna Gustavsson, projektledare RISE/Fiber Optic Valley.

 Hur organiserar vi skolan optimalt? Hur använder vi våra lokaler optimalt utifrån våra nya förutsättningar? Hur kan våra skolmiljöer stödja lusten att lära? Var tar klassrummet slut? Vilka arbetsuppgifter kommer att göras av vem? Det är några av frågorna projektet kommer att jobba med.

Östra skolan först ut

– Hela projektet utgår från behovsanalyser på tre olika skolor. Utifrån dessa skapar vi sedan tre så kallade ”verklighetslabb” som kommer att ändras under hela resans gång. Följforskningen av Högskolan i Gävle och skolans mobila team liksom utvärdering från lärare, elever och annan personal kommer att ligga till grund för de kontinuerliga förändringarna. Först ut är ett verklighetslabb på Östra skolan som kommer att börja användas i början av året 2018, avslutar Anna.

text från fiberopticvalley.com

Kategorier: Vässa skolan

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *