Under onsdagen den 7 februari genomförde projektet Vässa skolan en workshop tillsammans med elever och medarbetare från Iggesunds skola. Målet med workshopen var att identifiera de förbättringsbehov som finns på skolan som projektet kan jobba vidare med.

– Genom workshopen vill vi ta tillvara på alla bra tankar från elever och medarbetare. För oss är det viktigt att alla inblandade i Vässa skolans arbete har möjlighet att känna engagemang och motivation. Det hoppas jag att vi kan skapa genom delaktighet, säger Karolin Nylander, projektledare för Vässa skolan.

Nästa steg blir nu att prioritera bland alla förslag som kom fram under workshopen. Därefter kan verklighetslabb planeras och genomföras i skolan. Verklighetslabben är tänkt att digitaliseras och inredas på ett sätt som skiljer sig från traditionella lärmiljöer. Målet är att skapa den optimala pedagogiska skolmiljön för både elever och medarbetare. Digitalisering och interiör kan göra det möjligt att hitta nya arbetssätt och skapa lärmiljöer där skoluppgifterna styr var och hur du arbetar.

– Många av de behov som identifierades på workshopen var samma för både medarbetare och elever. Vi kommer att använda tankarna och idéerna som direkt input i projektet, säger Karolin.

Projektet Vässa skolan, som delfinansieras av statens innovationsmyndighet Vinnova, pågår under 2018 och 2019 på tre utvalda skolor i Hudiksvall; Iggesunds skola, Östra skolan och Bromangymnasiet. Tillsammans med Högskolan i Gävle kommer sedan resultatet kvalitet- och kvantitetmätas. Östra skolan genomförde en liknande workshop under hösten, och näst på tur är Bromangymnasiet. På alla tre skolor kommer formen  att bygga på verklighetslabb och skapande av aktivitetsbaserade lärmiljöer. Allt för att se hur det påverkar kunskapsresultaten, skolan som arbetsplats och lärmiljön i stort.

Text från Hudiksvalls kommun

Kategorier: Vässa skolan

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *