Det var stort intresse när arkitekten Anna Törnquist kom till Hudiksvall för att inspirera och utmana framtidens lärmiljöer under tre föreläsningar. Inbjudna var medarbetare i Hudiksvalls kommun, vårdnadshavare på Iggesunds skola, Njutångers skola och Enångers skola samt politiker. Anna vågar ifrågasätta våra traditionella skolhus och att vi har klassrum, klasser, schema och läxor. Hon pratar om en aktivitetsanpassad lärmiljö som erbjuder en variation av arbetsplatser utifrån individuella behov och arbetsuppgift. Exempel på detta kan vara att man skapar utrymmen för diskussion eller tysta rum.

Förhoppningarna är att många som var med på föreläsningen tar med sig inspiration och nya kunskaper om elev- och aktivitetsanpassad skolmiljö hem till sin skola och omsätter det i praktiken, säger Karolin Nylander, projektledare för projektet Vässa skolan.

Karolin anser att elev- och aktivitetsanpassad skolmiljö kan ge barn bättre möjligheter för att öka kunskap och personlig utveckling.

Skolan måste kunna förbereda och ge kunskaper om en arbetsmarknad som vi inte vet hur den kommer att se ut. Idag till exempel finns redan yrken såsom klimatrevisor, molnvakt, DNA-coach och robotpersonlighetsdesigner säger Karolin.

Projektet Vässa skolan
Projektet Vässa skolan, som delfinansieras av statens innovationsmyndighet Vinnova, pågår under 2018 och 2019 på tre utvalda skolor i Hudiksvall; Iggesunds skola, Östra skolan och Bromangymnasiet. Genom Vässa skolan vill man öppna upp ögonen för att tänka på ett nytt sätt gällande lärmiljöer, fysiska, pedagogiska och sociala miljöer. Tillsammans med Högskolan i Gävle kommer resultatet kvalitet- och kvantitetsmätas. På de tre skolorna kommer projektet baseras på verklighetslabb, dvs. en arena för att prova nya arbetssätt och skapa beprövad erfarenhet, och skapande av aktivitetsbaserade lärmiljöer. Allt för att se hur det påverkar kunskapsresultaten, skolan som arbetsplats och lärmiljön i stort.

Kategorier: Vässa skolan

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *