Satsningen Vässa skolan formar framtidens skola i Hudiksvall

Under början av 2018 installerades sensorer på Östra skolan i Hudiksvalls kommun för att mäta ljusförhållanden, ljudnivå, temperatur och luftkvalitet i två klassrum. Installationen är en första leverans i utvecklingsprojektet Vässa skolan som ska bidra till en förbättrad skolmiljö och ge de bästa förutsättningarna för ett kreativt lärande. – Hela Läs mer…

Nu drar utvecklingsprojektet Vässa skolan igång

Nu drar vi igång utvecklingsprojektet Vässa skolan i samverkan med projektägaren Hudiksvalls kommun samt Högskolan i Gävle och företag inom olika branscher. Utmaningarna inom skolan är stora. Lärarbrist, krav på digitalisering, individuella elevbehov, och resursutnyttjande för att nämna några. Visionen är en laborativ skolmiljö i världsklass, där alla kan vill Läs mer…