Föreläsning om framtidens lärmiljöer väckte tankar och idéer

Det var stort intresse när arkitekten Anna Törnquist kom till Hudiksvall för att inspirera och utmana framtidens lärmiljöer under tre föreläsningar. Inbjudna var medarbetare i Hudiksvalls kommun, vårdnadshavare på Iggesunds skola, Njutångers skola och Enångers skola samt politiker. Anna vågar ifrågasätta våra traditionella skolhus och att vi har klassrum, klasser, Läs mer…

Satsningen Vässa skolan formar framtidens skola i Hudiksvall

Under början av 2018 installerades sensorer på Östra skolan i Hudiksvalls kommun för att mäta ljusförhållanden, ljudnivå, temperatur och luftkvalitet i två klassrum. Installationen är en första leverans i utvecklingsprojektet Vässa skolan som ska bidra till en förbättrad skolmiljö och ge de bästa förutsättningarna för ett kreativt lärande. – Hela Läs mer…